Privaatsuspoliitika ja isikuandmete töötlemine

8. PRIVAATSUSPOLIITIKA EHK KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Katsy OÜ on isikuandmete vastutav töötleja. Katsy OÜ ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja “Montonio`le.”

8.1. Katsy OÜ töötleb järgmiseid andmeid:
– nimi, telefoninumber ja e-posti aadress
– kauba kohaletoimetamise aadress
– pangakonto number
– kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu)
– klienditoe andmed

8.2. Isikuandmete töötlemise eesmärk
Kliendi isikuandmed on konfidentsiaalne info ja ei kuulu avaldamisele kolmandatele osapooltele, v.a. seadusega ettenähtud juhtudel.- Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kaubakohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
Kliendi e-posti aadressi kasutatakse ka oma majandustegevuses reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks kui klient on teinud vastava märke tellimisvormil.

8.3. Õiguslik alus
–  Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

– Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
8.4. Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
– Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
– Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
– Vajadusel edastatakse isikuandmed raamatupidamise teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
– Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

8.5.Turvalisus ja andmetele ligipääs
– Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
– Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
– Katsy OÜ kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust.
– Katsy OÜ tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679. Katsy OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

-Katsy OÜ ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

8.6. Isikuandmetega tutvumine ja parandamine Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

8.7. Nõusoleku tagasivõtmineKui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

8.8. Säilitamine
– Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
– Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
– Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
– Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

8.9. Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

8.10. Otseturustusteated
– E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

8.11.Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

You were not leaving your cart just like that, right?

Enter your details below to save your shopping cart for later. And, who knows, maybe we will even send you a sweet discount code :)